Tradicionális képviselet - 

Személyes kontaktus és bizalom

 

 

Szakmai ismereteinket és tapasztalatunkat egyesítve ügyfeleinknek komplex jogi szolgáltatást nyújtunk, magas szakmai és infrastrukturális színvonal mellett, kellemes környezetben, ügyfélbarát hozzáállással!

Társasági jog

 

Gazdasági társaságok alapítása, társasági szerződések módosítása, gazdasági társaságok egyesülése, szétválása, végelszámolással történő megszüntetése

 

Csőd-felszámolási eljárás megindítása, illetve ezen eljárásokban hitelezők jogi képviseletének ellátása

Civil szervezetek

 

egyesület, alapítvány alapítása, alapszabály, alapító okirat módosítása, végelszámolással történő megszüntetése

Követelések érvényesítése

 

Ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás, felszámolási eljárás,végrehajtási eljárás kezdeményezése

 

Partner cégünk bevonásával követelések megvásárlása

Okiratszerkesztés

 

Ingatlan érintő jogügyletek: adásvételi, ajándékozási, tartási szerződés, jelzálogjog, vételi jog, haszonélvezeti jog stb. alapítása

 

Föld ingatlant érintő jogügyletek: adásvételi szerződések, elővásárlási nyilatkozat, haszonbérleti és egyéb földhasználati szerződések

 

Bérleti szerződések, használati megállapodások

 

Kölcsön szerződések, házassági vagyonjogi megállapodások, egyéb atipikus megállapodások

 

Végintézkedések, öröklési szerződések

Társasházak

 

Alapító okiratok, Szervezeti és Működési Szabályzatok készítése, módosítása, hátralékba esett tulajdonosok felszólítása, fizetési meghagyás eljárás kezdeményezése, külön tulajdonú ingatlan jelzálog joggal történő megterhelése

Büntető eljárásban képviselet ellátása

Peren kívüli képviselet ellátása

 

Hagyatéki, hatósági és egyéb eljárásokban

Közbeszerzési eljárások

 

Ajánlatkérői oldalon ajánlattételi dokumentációk összeállítása, közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása hivatalos közbeszerzési tanácsadó közreműködésével

 

Ajánlattevői oldalon tanácsadás, képviselet a közbeszerzési eljárásban, jogorvoslati eljárásban

Közigazgatási és munkaügyi perekben képviselet ellátása

 

Adóügyben hozott határozatok bírósági felülvizsgálata,

 

Egyéb közigazgatási döntések elleni jogorvoslati eljárásokban képviselet ellátása,

 

Munkavállaló képviseletének ellátása a munkáltatóval szembeni vitás kérdések rendezése során,

 

Munkáltató képviseletének ellátása a munkavállalóval szembeni vitás kérdések rendezése során

Polgári peres eljárásban jogi képviselet ellátása

 

Dologi joggal kapcsolatos perek ( pl. tulajdoni perek) szerződősekkel kapcsolatos perek, kártérítési perek, öröklési joggal kapcsolatos perek, családjogi perek

© 2017 by dobakespalasti.hu.

Dobák&Palásti

ügyvédi társulás

6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA

BAJCSY ZSILINSZKY U. 5 

TEL: +36-76-431-756